Nem Collage

Nem Collage

26. januar 2021 Slået fra Af Mary-Ann

Hurtig måde at lave collager på

  1. Kun med Blinds og Blendmode

    De eneste effekter jeg har på collagen herover, er Blinds og Blendmode.
    Man lægger flere billeder eller teksturer i hvert sit layer og bruger Blendmode til at smelte dem ind i hinanden. Man kan vælge om man vil lægge blinds på nogle af layerne, eller om man vil lave blinds på det færdige billede. Men hvis man vælger det sidste, skal man merge billedet inden.
    Effects| Texture Effects| Blinds
    Blendmode finder du i layerpaletten.