Free stuff

2. maj 2021 Slået fra Af Mary-Ann

På denne side vil jeg løbende lægge billeder, jeg selv har lavet. De er beregnet til at bruge som Picture Tubes.On this page I will continuously post pictures I have made myself. They are intended for use as Picture Tubes.
De er til fri afbenyttelse, når bare du fortæller hvor du har hentet dem.They are for free as long as you tell where you picked them up.
ÆdelstenGemstones
Højreklik på billedet og vælge “Gem som”. Du skal ikke kopiere, det virker ikke.
Når du har åbnet dem i PSP, kan du vælge File| Export| Picture tubes. Sæt indstillingerne som herunder.
Der er 4 vandret og 2 lodret. Giv dem et navn og du kan nu finde dem mellem dine andre tubes.
Right-click on the image and select “Save As”. Do not copy, it does’not work.
After opening them in PSP, you can select File| Export| Picture tubes. Set the settings as below.
There are 4 horizontal and 2 vertical. Give them a name and you can now find them among your other tubes.
Ædelsten/ Gemstones
Højreklik på billedet og vælge “Gem som”. Du skal ikke kopiere, det virker ikke.
Når du har åbnet dem i PSP, kan du vælge File| Export| Picture tubes. Sæt indstillingerne som herunder.
Der er 3 vandret og 4 lodret. Giv dem et navn og du kan nu finde dem mellem dine andre tubes.
Right-click on the image and select “Save As”. Do not copy, it does’not work.
After opening them in PSP, you can select File| Export| Picture tubes. Set the settings as below.
There are 3 horizontal and 4 vertical. Give them a name and you can now find them among your other tubes.
GlaskuglerGlass Balls
Glaskugler / Glass Balls